Condicions de contractació online


CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. TITULAR DE LA WEB

FEDERACIO CATALANA DE VELA (d'ara endavant, “FCV”) amb CIF: Q-5856227-C i seu social a Moll de Gregal, 33 08005 Barcelona, Inscrita amb el nº 1772 del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i amb correu electrònic: info@vela.cat t'informa que és el titular de la pàgina web https://www.vela.cat/  (d'ara endavant, la “Web”).

FCV posa la Web a la disposició dels usuaris d'Internet amb la finalitat que aquests puguin conèixer FCV, així com els productes i serveis que aquesta ofereix i contractar-los si així ho desitgen, posar-se en contacte amb FCV, conèixer els tràmits a seguir per adquirir els productes i/o tramitar les llicències, les formes de pagament disponibles, entre d’altres.

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

En accedir a la Web passes a tenir la condició d'usuari (d'ara endavant, el “Usuari”). Les presents condicions de contractació (d'ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen juntament amb la Política de Privacitat, les Condicions d’ús i la Política de Cookies l'ús de la Web així com la relació entre FCV i l'Usuari. Les presents Condicions Generals estaran sempre a la teva disposició a la Web perquè puguis consultar-les, arxivar-les o imprimir-les en qualsevol moment. Per conèixer qualsevol qüestió relativa a la gestió que realitza FCV de les teves dades personals o de les cookies que empra, pots visitar la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies. Ambdues polítiques estaran igualment a la teva disposició perquè puguis consultar-les, arxivar-les o imprimir-les quan vulguis.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/19988, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, FCV es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaients.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de FCV i la contractació per mitjà dels mateixos de les llicencies d’alta com a federat .

3. ACCÉS A LA WEB

A través de la Web, FCV ofereix als Usuaris la possibilitat de subscriure's al butlletí de notícies, donar-se d’alta com a federat i/o renovar la seva llicencia, així com la possibilitat d'adquirir en la seva botiga online els productes que comercialitza FCV. FCV proporciona els serveis anteriorment citats de forma gratuïta exclusivament per al territori de Catalunya (d'ara endavant, el “Territori”). FCV no envia els seus productes a zones fora de Catalunya.

L'accés a la Web és gratuït excepte en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que l'Usuari hagi contractat. En accedir a la Web l'Usuari declara que és major d'edat i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els productes oferts a la Web d'acord amb les presents Condicions Generals, que igualment declara comprendre i acceptar íntegrament. L'Usuari pot navegar lliurement per la Web i accedir a la mateixa tantes vegades com vulgui sense necessitat de subscriure's o registrar-se. No obstant això, per tramitar les llicencies i adquirir els productes oferts en la botiga online de la Web serà necessari que l'Usuari es registri.

4. CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Com a Usuari et compromets a usar la Web conforme a les presents Condicions Generals, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix manifestes i garanteixes ser major d'edat i comprendre les presents Condicions Generals. Queda prohibida la contractació de productes a través de la Web per menors d'edat. Referent a això FCV es reserva la facultat de comprovar la veracitat de les dades facilitades pels Usuaris, especialment la seva edat. FCV no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin les presents Condicions Generals, la normativa vigent aplicable o siguin menors d'edat. Així mateix, queda expressament prohibit qualsevol ús fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l'Usuari de la Web així com de qualsevol de les funcionalitats que ambdues ofereixen, inclosos a aquests efectes (sense caràcter limitatiu) la compra de productes en la botiga online, la subscripció al butlletí o la tramitació de les llicencies per FCV. En tot caso l'Usuari haurà d'abstenir-se de:

4. ALTA DE LLICÈNCIA

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA (d’ara endavant FCV) amb CIF Q5856227C i adreça fiscal en Moll de Gregal, s/n, 08005 Barcelona i email de contacte info@vela.cat tractarà les dades facilitades en el Formulari d’alta amb la finalitat de gestionar la seva llicencia (alta), participar en les regates, cursos i/o participar en les activitats pròpies de l'entitat. La FCV ofereix la utilització del Formulari d’alta de la llicencia d’esportista federat web a tota la comunitat esportiva i a la resta de persones que desitgin informar-se o accedir als serveis que ofereix aquesta pàgina web.

L'objectiu d'aquest Formulari és facilitar l'alta  online de la llicència d'un esportista per al pròxim any. S'han de recórrer 3 passos en total.

PAS 1:

La FCV rep una sol•licitud de tramitació de llicència federativa amb les següents dades: Data de sol•licitud, Tipus de llicencia, Temporada, Titular, Club, E-mail i telèfon de contacte de l’interessat.

Per poder validar aquesta sol•licitud caldrà que confirmis que totes les dades que hem rebut són correctes. Per fer-ho, hauràs de clicar en l’enllaç facilitat i revisar una per una totes les dades. Podràs modificar aquelles que no siguin correctes abans de confirmar-les. En la sol·licitud s’informarà de quines dades es poden modificar, quines no i quines són obligatòries

Aquí apareixeran les DADES DE LA LLICÈNCIA (Data de sol•licitud, Temporada, Llicència, Club), DADES DEL TITULAR (NIF/Passaport, Data de naixement, Nom, Primer cognom, Segon cognom i Sexe), DADES DE CONTACTE (E-mail, Telèfon mòbil), DADES DEL TUTOR/A (Nom, Cognoms, NIF/Passaport i E-mail, DADES FORMA DE PAGAMENT I PREUS i si desitja rebre comunicacions i/o la Newsletter.

Finalment, hauràs de llegir i acceptar la política de privacitat i les condicions de contractació de la llicència sol•licitada.

PAS 2:

CONFIRMAR les dades definitives de la llicència sol•licitada. Hauràs de revisar-les per darrer cop abans de confirmar-les. Si et cal canviar-ne alguna, pots fer-ho tornant novament al formulari anterior i confirmar-les.

PAS 3:

Per donar-ho per FINALITZAT, se t’informarà que les dades definitives de la llicència sol•licitada han estat registrades i que caldrà que signis el document que rebràs en el teu mòbil amb les dades de la llicència i les condicions que acabes d’acceptar. No et portarà més d’un minut i un cop que l’hagis signat rebràs la teva llicència amb el número de llicència i la data de caducitat de la mateixa en el teu e-mail.

CONDICIONS DE RENOVACIÓ

Caldrà tenir en compte que les llicències que estiguin pendents de pagament no podran renovar-se per aquest proper any, sense saldar abans el deute corresponent.

Per tal que la tramitació de la llicència sigui vàlida és imprescindible enviar el formulari de sol·licitud i el justificant de pagament. Si aquests dos documents no són rebuts per la FCV la tramitació de la llicència no serà vàlida, encara que s’hagi efectuat el pagament.

La llicència federativa pagada mitjançant ingrés i transferència NO es renova automàticament. És el federat qui, a principi d’any, ha de tornar a sol·licitar a la Federació el formulari corresponent del nou any amb la modificació dels imports.

Un cop tramitada la llicència, no es podrà canviar per una de categoria inferior.

Qualsevol llicència federativa entra en vigor a partir del moment que es paga per transferència bancària. (En el cas que es tramités a finals de l’any anterior, aquesta tindrà efecte a partir del 1 de gener).

La Llicència Federativa inclou una Assegurança d’Accidents que cobreix els danys que l’esportista federat pugui patir durant la pràctica de l’activitat esportiva de vela, i també inclou la responsabilitat civil del propi esportista per els danys que aquest pugui ocasionar a tercers.

(La cobertura serà vàlida sempre que l’accidentat acudeixi als centres concertats per la companyia asseguradora).

El signant declara que coneix i accepta la normativa esportiva relativa a la Federació Catalana de Vela (Llei de l’Esport, Estatuts de la FCV, Reglaments de competició) i qualsevol altre legislació que li afecti.

FORMA DE PAGAMENT

- INGRÉS O TRANSFERÈNCIA al nº de compte de la Federació Catalana de Vela: ES75 2100 1824 1002 0002 6879

(perquè la llicència sigui vàlida és imprescindible adjuntar el justificant de pagament a aquest imprès indicant el nom del esportista com a concepte de la transferència)

- TPV (Tarja de Crèdit), directament a la seu de la Federació Catalana de Vela o bé a través de la web de la Federació (www.vela.cat)

AUTORITZACIONS

El sota signant declara sota la seva responsabilitat que acredita estar en perfecte estat per a la pràctica d’aquest esport en totes les seves especialitats.

POLITICA DE NO DEVOLUCIONS

L’import de les llicencies no es retornarà als interessats com a política general de l’entitat.

5.- COMPRA DE PRODUCTES EN LA NOSTRA BOTIGA ONLINE (* no operatiu)

Per comprar qualsevol dels productes l'Usuari ha d'accedir a la nostra botiga online i seleccionar els productes que desitgis. Una vegada hagis seleccionat tots els productes que desitgis adquirir, l'Usuari ha de continuar be registrant-se, be accedint a través del seu compte per a continuació emplenar les dades sol·licitades per poder tramitar la seva comanda: detalls de facturació, adreça d'enviament, mètode d'enviament, informació de pagament i comentari de la comanda. A l'hora d'emplenar les dades sol·licitades en el procés de registre, compra o subscripció disponibles a la Web, aquells camps que siguin obligatoris estaran degudament marcats amb un asterisc perquè l'Usuari pugui identificar-los clarament. Igualment, se sol·licitaran de nou aquelles dades que s'hagin detectat com a defectuoses, incorrectes o incompletes per la Web per tal que l'Usuari pugui revisar-les, corregir-les i introduir-les correctament.

Com a Usuari, tu ets l'únic responsable de facilitar les teves dades correctament en els processos de registre, subscripció i compra online a la pàgina Web, així com de mantenir el caràcter confidencial, personal i secret de les corresponents contrasenyes. Per això FCV et recorda que hauràs de prestar especial atenció i cura pel que fa a la introducció de les teves dades personals, especialment les dades bancàries i de lliurament de la comanda i no compartir amb tercers les teves claus de registre i contrasenya. Qualsevol dany o perjudici derivat directament o indirectament a FCV o a tercers sota el teu email o clau i/o contrasenya de registre seran de la teva exclusiva responsabilitat.

FCV es reserva la facultat de revisar, retenir, suspendre temporalment i/o cancel·lar definitivament de forma unilateral, sense previ avís i sense dret a indemnització qualsevol compra en la botiga online, o compte d'usuari en la qual detecti indicis d'ús fraudulent, il·lícit o contrari a les presents Condicions Generals, la llei i/o la bona fe per part de l'Usuari corresponent.

6. DISPONIBILITAT DE PRODUCTES (* no operatiu)

Encara que en FCV ens esforcem al màxim perquè tots els productes que oferim en la nostra botiga online estiguin disponibles per als Usuaris a tot moment, no podem garantir que tots els nostres productes estiguin sempre disponibles. Per aquesta raó és possible que temporalment determinats productes no estiguin disponibles o estiguin fora d'estoc. Per tot això, les comandes i compres realitzats pels Usuaris en la nostra botiga online a través de la Web estan sempre sotmesos a la disponibilitat dels productes. En cas que algun producte no estigui disponible en la botiga online, FCV ho indicarà degudament perquè els Usuaris estiguin informats de la impossibilitat temporal d'adquirir el producte en qüestió. Si per alguna raó algun producte no estigués disponible una vegada realitzada la compra online per un Usuari, FCV es posaria en contacte amb l'Usuari al més aviat possible via correu electrònic o bé telefònicament per informar-li de tal situació i que l'Usuari pugui triar entre cancel·lar la seva compra, mantenir la seva compra sense el producte en qüestió o triar un producte diferent. En cas de cancel·lació de compra s'abonarà l'import íntegre de la comanda en un termini màxim de 5 dies hàbils.

8. PREUS (* no operatiu)

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que s'adjunta a la fotografia. Tots els preus indicats en la descripció de producte s'expressen en la moneda euro (€) i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

El preu reflectit per a cada producte a la Web correspon al seu preu vigent al moment en què l'Usuari accedeixi al mateix i inclou els impostos i les despeses d'enviament per a enviaments al territori. Si escau FCV especificarà les despeses d'enviament sempre amb caràcter previ a la realització de qualsevol pagament per part de l'Usuari. FCV es reserva el dret a canviar a qualsevol moment, sense previ avís i de manera unilateral els preus dels productes oferts a la Web si be aquesta modificació no afectarà a les comandes realitzades amb anterioritat per l'Usuari respecte dels quals FCV ja hagi remès a l'Usuari la corresponent "Confirmació de comanda". FCV no estarà obligada a subministrar cap producte a preu inferior incorrecte (fins i tot després de la “Confirmació de Compra”) si l'error en el preu és obvi, evident o inequívoc o constitueix un error obstatiu i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per l'Usuari.

9. FORMA DE PAGAMENT (* no operatiu)

FCV ofereix als Usuaris la possibilitat de pagar les compres en la botiga online mitjançant les targetes Visa o MasterCard, PayPal i transferència bancària. L'Usuari simplement haurà d'introduir les seves dades en la forma de pagament a emprar en la pestanya "Informació de pagament" del procés de compra.

• Transferència Bancària directa.- Realitza la teva pagament directament al nostre compte bancari. Si us plau utilitza la referència de la comanda com referència de pagament. La teva comanda no s'enviarà fins que l'import hagi estat rebut en el nostre compte.

• Pagament amb targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) a través d'un TPV virtual.

• Per utilitzar la targeta de crèdit a través d'un TPV virtual, el comprador ha d'omplir un formulari indicant el nom del titular de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la targeta i codi de seguretat.

FCV no té accés en cap moment a les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament.

10. ENVIAMENTS (* no operatiu)

FCV recorda als Usuaris que ofereix els productes disponibles a través de la Web i amb el pagament de les despeses de transport.

La compra de productes en el lloc web està subjecta al pagament de despeses d'enviament, a compte del comprador.

Les despeses d'enviament dependran de la destinació i de el nombre de productes adquirits d'acord amb la taula indicativa que consta. En qualsevol cas, les despeses d'enviament efectius es detallaran al llarg de el procés de compra i el comprador tindrà la possibilitat de revisar aquests costos abans de finalitzar la seva compra. FCV no pot fer-se responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a FCV, casos fortuïts o de força major.

Els Usuaris poden triar en la pestanya "Direccions d'enviament" del procés de compra la direcció a la qual desitgin que FCV els faci arribar l'enviament. Amb la finalitat d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça d'enviament indicada en cada cas per l'Usuari ha de ser una adreça en la qual pugui realitzar-se de manera efectiva el lliurament per la qual cosa FCV recomana als Usuaris que valorin detingudament la direcció a comunicar com a adreça d'enviament i que revisin sempre que les dades d'enviament són correctes i completes.

FCV lliurarà als Usuaris els productes adquirits en la botiga online en l'adreça assenyalada pels Usuaris en el formulari de comanda en els terminis especificats a cada moment a la Web i, en tot cas, en un termini màxim de setanta-dos (72) hores des de la data de recepció de la "Confirmació de comanda" remesa per FCV. FCV no garanteix el compliment dels períodes de lliurament anteriorment esmentats en cas de força major, pandèmies, accions o omissions de tercers o en cas que l'adreça de lliurament indicat per l'Usuari en el procés de compra o subscripció sigui incompleta, inexacta o incorrecta. L'enviament als Usuaris dels productes adquirits a la Web es fa a través d'empreses col·laboradores o proveïdors de serveis de missatgeria o transports contractades per FCV.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el/els productes han estat posats a la disposició de l'Usuari o un tercer per aquest indicat o que manifesti estar degudament autoritzat per l'Usuari per a la recepció en el lloc d'enviament indicat per aquest últim. Si al moment del lliurament de l'enviament en l'adreça indicada per l'Usuari es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar un nou lliurament. Si, transcorreguts set (7) dies naturals des de la data de l'avís, l'Usuari no es posa en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, la comanda serà retornada a FCV i l'Usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses de tornada per import de cinc euros (5,00.-€).

11. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES (* no operatiu)

Els productes disposen en principi, d'un dret de devolució de 14 dies naturals si són adquirits a través d'internet. Aquest és el termini habitual per a qualsevol producte comprat en comerços electrònics, però, en determinats casos la devolució d'un producte no serà possible, per al que s'haurà d'acudir a la Llei General de Consumidors i Usuaris, a la Guia de la Comissió sobre la Directiva de Consum 2011/83 UE, en la qual es basa la vigent Llei General de Consumidors i Usuaris.

Les devolucions de productes es faran sempre a través d'agències de transport.

La responsabilitat civil de FCV pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos. L'usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a FCV per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés al web https://www.vela.cat/ incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a https://www.vela.cat/

L'Usuari disposa d'un termini de 30 dies naturals des de la recepció dels productes per sol·licitar la devolució dels productes, remetent un correu electrònic a info@vela.cat, i especificant com a assumpte "Garantia de satisfacció". L'Usuari haurà de fer constar el número de comanda i els productes que vol retornar.

L'Usuari haurà de retornar el producte correctament protegit i, idealment, en el seu embalatge d'origen. Després de la comprovació per part de FCV del bon estat dels productes es procedirà a el reemborsament de l'import corresponent a les unitats retornades en un termini màxim de 10 dies naturals utilitzant el mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per a la compra inicial. Aquesta garantia no s’estén a les despeses de transport de la devolució, que aniran a càrrec de l'Usuari.

En tot cas és responsabilitat del client verificar que la mercaderia hagi estat lliurada en perfecte estat

Els riscos per pèrdua o dany dels productes adquirits per l'Usuari en la botiga online de FCV seran de càrrec de l’Usuari a partir del moment en què l'empresa de serveis de missatgeria o transports contractada per FCV per a l'enviament i dels mateixos els lliuri a l'Usuari o a un tercer autoritzat per aquest últim. Els productes viatgen sempre per compte i risc de les empreses col·laboradores o dels proveïdors de serveis de missatgeria o transports contractats en cada cas per FCV. Per aquesta raó FCV et recomana que en el moment del lliurament de la teva comanda revisis que el paquet que conté els productes que has adquirit no està danyat exteriorment i que el seu contingut no ha sofert cap dany.

12. DRET DE DESISTIMENT DE L'USUARI (* no operatiu)

El dret de desistiment és la facultat que té l'Usuari com a consumidor de desistir del contracte assumit amb FCV en comprar qualsevol producte en la nostra botiga online sense necessitat d'al·legar cap justificació, ni suportar penalització alguna excepte els costos expressament prevists en les presents Condicions Generals. FCV informa als Usuaris que, com a consumidors, disposen d'un termini de 14 dies naturals per exercitar el seu dret de desistiment des del dia que l'Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista contractat per FCV, adquireixi la possessió material dels béns sol·licitats.

Per exercir el dret de desistiment l'Usuari simplement ha de comunicar-ho a FCV a través de l’adreça email info@vela.cat . Una vegada que ens hagi comunicat la seva voluntat de desistir de la compra de productes en la nostra botiga online, l'Usuari haurà d'enviar els productes objecte de desistiment a la següent adreça: Moll de Gregal, 33 08005 Barcelona en un termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la data en què hagi comunicat a FCV la seva decisió de desistiment.

FCV informa a l'Usuari que, en cas de desistiment, l'Usuari únicament haurà de suportar els costos de devolució dels productes objecte de desistiment.

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu correcte estat, FCV tornarà a l'Usuari les sumes abonades en un termini màxim de 10 dies naturals. Els productes que no conservin el seu embalatge original poden patir una depreciació.

Per realitzar la devolució, els productes objecte de desistiment haurà de trobar-se sense obrir i retornar-se amb totes les seves etiquetes, embalatges i -si escau-, documentació que vingués amb els mateixos. FCV reemborsarà a l'Usuari tot pagament rebut per la seva banda en un termini màxim de 15 dies naturals des de la data en què hagi estat informada de la seva decisió de desistiment del contracte. No obstant això, FCV es reserva la facultat de retenir el reemborsament de les quantitats a retornar a l'Usuari fins a haver rebut els productes objecte de desistiment o fins que l'Usuari hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos.

13. ATENCIÓ A L'USUARI

FCV posa a la disposició dels Usuaris l’adreça email info@vela.cat perquè puguis posar-te en contacte amb FCV per solucionar qualsevol problema o dubte que tinguis.

14. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Web i els seus continguts són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent nacional en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. FCV és la titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web, i els seus continguts. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació, tingui o no finalitats comercials de la Web, o dels seus continguts, sense el previ consentiment previ i exprés de FCV.

FCV es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web, i els seus continguts. En cap cas i en cap concepte l'accés a la Web, la descàrrega d'aquesta última o la navegació o ús d'ambdues constitueixen o suposen una cessió de cap tipus per part de FCV dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web, o els seus continguts.

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l'Usuari qualsevol contingut en o a través de la Web l'Usuari garanteix a FCV que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els drets d'imatge, de Propietat Intel·lectual i/o Industrial o qualssevol uns altres necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre els mateixos. Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través de la Web cedeixes gratuïtament a FCV sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tothom, fins que les obres entrin en el domini públic i de manera irrevocable tots els drets d'explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent la facultat de subllicenciar a terceres els esmentats drets.

15. ENLLAÇOS

Les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la Web hauran d'informar clarament que no compten amb l'autorització, ni la supervisió de l'Empresa i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap tipus entre FCV i les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la Web.

En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destinació la Web haurà de dirigir-se de manera directa a la pàgina d'inici de la web mitjançant un clic a l'adreça URL de la web abastant la totalitat de la pantalla de la pàgina d'inici de la Web .

FCV no respon en cap cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o dades relatives a la Web, als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la Web.

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular a la web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquelles amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

D'altra banda, aquest lloc Web pot contenir enllaços a webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials de tercers. Malgrat els nostres esforços, FCV no disposa de mitjans humans i/o tècnics per conèixer o controlar la informació i/o continguts que apareixen en els llocs webs de tercers. Per això FCV en cap cas serà responsable del contingut dels llocs enllaçats i en cap concepte aquests enllaços podran considerar-se coneixement efectiu del contingut dels llocs als quals enllacen. En cas que adverteixis que les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes a les quals puguin vincular els enllaços continguts a la Web siguin contraris a la llei pots comunicar-ho per email a FCV

16. SEGURETAT

FCV informa als Usuaris que podrà constituir un delicte d'estafa electrònica la utilització del sistema de pagament electrònic inclòs a la Web per adquirir els productes oferts en la mateixa quan concorrin algun dels següents supòsits:

Igualment FCV informa als Usuaris que la Web incorporen les salvaguardes adequades i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilades, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s'esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que proporcionen els Usuaris.

17. PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES

Tal com s'estableix en la nostra Política de Privacitat, FCV es compromet en la utilització de les dades dels Usuaris, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del tractament, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb l'establert en la legislació vigent referent a la protecció de dades personals. Per saber més sobre la Política de Privacitat, consulta la nostra Política de Privacitat i la Política de Cookies.

18. DURADA I MODIFICACIÓ

Les presents Condicions Generals estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris a la Web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades total o parcialment, les presents condicions deixaran d'estar vigents, sent les noves condicions d'ús les que passin a regular l'ús de la Web, la contractació de productes a través de les mateixes i la relació entre FCV i els Usuaris.

FCV informa als Usuaris que les presents Condicions Generals poden variar amb el temps. Així, FCV es reserva la facultat de modificar les presents Condicions Generals quan això resulti necessari com a conseqüència de canvis a la Web, de negoci i/o novetats legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents condicions Generals, FCV avisarà als Usuaris en l'home page de la Web sobre aquesta circumstància amb la finalitat que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions.

19. FUR I LLEI APLICABLE

En tot cas serà aplicable la legislació espanyola, en concret la Llei 22/2007, d'11 de juliol, de Comercialització a Distància de Serveis Financers, la Llei 16/2011, de 24 de juny, de Contractes de Crèdits al Consum, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals i el RGPD 2016/679 (UE), així com altres disposicions legals que resultin d'aplicació.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts; el sol fet de la utilització dels serveis en el present lloc web pressuposa l'acceptació expressa d'aquesta acceptació de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, i amb l'excepció de l'expressat en el paràgraf següent, les parts intervinents acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació de les presents condicions o relacionat amb elles, o d'altres textos que pogués haver-hi en el lloc web, es resoldran mitjançant la submissió als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor o usuari final.

Versió: Desembre 2020