Cessió de material


Ja podeu gaudir d'una estona de mar amb l'embarcació que més us agradi

Caiac individual
1 hora: 15 €

Caiac doble
1 hora: 20

Catamarà
1 hora: 50

Windsurf
1 hora: 20

Big paddle
1 hora: 60

Paddle Surf
1 hora: 15 €


Per a llogar material és imprescindible que dominis les tècniques i tinguis els següents coneixements bàsics

Conèixer les regles de prioritat i seguretat dins de l'aigua. Tenir unes mínimes nocions de navegació. Sapiguer Frenar / desviar

Si encara no tens aquests coneixements et recomanem realitzar el nostre curs d'iniciació
Per la teva seguretat i la dels altres navegants

És indispensable el lliurament del teu DNI o document d'identificació similar.

La persona que lloga el material és responsable de retornar-lo sense cap desperfecte. Per tant el client haurà de fer-se càrrec de les possibles reparacions.

Els retards en el lliurament del material de lloguer es paguessin apart.

No es llogarà material si les condicions de la mar no són les adequades.